KNX


KNX

Meer comfort, meer veiligheid, meer energiebesparing: De vraag naar gebouwbeheersystemen neemt voortdurend toe.

Of het nu over een eengezinswoning of een kantorencomplex gaat, de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van luchtbehandeling, verlichting en toegangscontrole neemt toe. Tegelijkertijd wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker. Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een lager energieverbruik kan alleen met intelligente besturings- en controlesystemen. Nadeel is echter dat hierdoor meer bekabeling nodig is van de sensoren en actuatoren naar de besturings- en controlecentrales. Deze massale bekabeling vertaalt zich in hogere ontwerp- en installatiekosten, een verhoogd risico op brand, kortom in stijgende kosten.

Het Antwoord: KNX – wereldwijd de enige open STANDAARD voor woning- en gebouwautomatisering

Om de gegevensoverdracht van en naar alle componenten van het gebouwautomatiseringssysteem te verzekeren, is er een systeem nodig dat het probleem van geïsoleerde subsystemen oplost door er voor te zorgen dat al deze componenten met elkaar kunnen communiceren, ze als het ware dezelfde ‘taal’ te laten spreken. Er is goed nieuws want dit systeem bestaat: KNX. De KNX standaard is gebaseerd op meer dan 24 jaar ervaring, onder andere dankzij de voorgangersystemen van KNX: EIB, EHS en BatiBUS. Door alle busdeelnemers via de KNX-media (twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) met elkaar te verbinden, kan er informatie uitgewisseld worden. Busdeelnemers worden in twee categorieën ingedeeld: sensoren en actuatoren. Er bestaan busdeelnemers voor alle mogelijke toepassingsgebieden. Enkele voorbeelden zijn: verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica. Voor een goed begrip: al deze functies worden d.m.v. het uniforme KNX-systeem, zonder bijkomende hulpapparatuur, bewerkstelligd.

KNX: één enkele aanpak met verschillende voordelen

Ongeacht de locatie brengt KNX aantoonbare voordelen met zich mee voor architecten, ontwerpers en aannemers en bovenal voor de eigenaren en/of gebruikers van deze gebouwen.

  • Lage exploitatiekosten resulterend in aanzienlijke energiebesparingen
    Verlichting en verwarming zijn enkel aangeschakeld wanneer echt nodig, bv. op basis van tijdsprofielen en/of fysieke aanwezigheid, om daarmee energie en dus geld te besparen. Verder kan verlichting ook automatisch op basis van de aanwezige daglichtintensiteit gestuurd worden, om het energieverbruik voor verlichting werkelijk tot het strikte minimum te herleiden (enkel daar waar nodig zal de verlichting ingeschakeld worden).
  • Tijdsbesparing
    Het met elkaar verbinden van alle communicatieapparatuur via één bus bespaart zowel ontwerp- als installatietijd. Met de unieke fabrikant- en toepassingsonafhankelijke Engineering Tool Software (ETS) kunnen m.b.v. KNX-gecertificeerde producten, installaties ontworpen, geoptimaliseerd en geconfigureerd worden. Omdat de tool fabrikantonafhankelijk is, kunnen systeemintegratoren zonder enig probleem producten van verschillende fabrikanten én voor verschillende communicatiemedia (twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) in één installatie combineren.
  • Flexibel en toekomstgericht
    Een KNX-installatie kan op zeer eenvoudige wijze aangepast worden voor nieuwe toepassingen, ook het uitbreiden levert geen enkel probleem op. Nieuwe apparatuur (busdeelnemers) kan zeer gemakkelijk aan een bestaande installatie gekoppeld worden.